A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Bledzew

Bledzew
brak 17.61% 18.98% 20.34% 21.71% 23.08% 24.45% 25.81% 27.18% 28.55% 29.91%
danych 18.97% 20.33% 21.70% 23.07% 24.44% 25.80% 27.17% 28.54% 29.90% 31.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 665
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:700
Liczba ważnych kart:700
Frekwencja wyborcza:19.10%
Liczba głosów ważnych:645
% głosów ważnych:92.14%
Liczba głosów na listy komitetu:153
% 23.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 59 38.56 9.15
HOC Czesław 4 2.61 0.62
RAFALSKA Elżbieta 50 32.68 7.75
MATERNA Jerzy Marian 27 17.65 4.19
ROBAK Marzanna Urszula 2 1.31 0.31
SZYMAŃSKA Halina Barbara 3 1.96 0.47
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 2 1.31 0.31
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 2 1.31 0.31
RONOWICZ Bożena 0 0.00 0.00
SZAŁABAWKA Artur Lesław 4 2.61 0.62