A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Skąpe

Skąpe
brak 22.42% 23.31% 24.20% 25.08% 25.97% 26.86% 27.75% 28.64% 29.52% 30.41%
danych 23.30% 24.19% 25.07% 25.96% 26.85% 27.74% 28.63% 29.51% 30.40% 31.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:731
Liczba ważnych kart:731
Frekwencja wyborcza:18.08%
Liczba głosów ważnych:705
% głosów ważnych:96.44%
Liczba głosów na listy komitetu:169
% 23.97%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 36 21.30 5.11
HOC Czesław 1 0.59 0.14
RAFALSKA Elżbieta 17 10.06 2.41
MATERNA Jerzy Marian 91 53.85 12.91
ROBAK Marzanna Urszula 4 2.37 0.57
SZYMAŃSKA Halina Barbara 2 1.18 0.28
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 1 0.59 0.14
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0 0.00 0.00
RONOWICZ Bożena 14 8.28 1.99
SZAŁABAWKA Artur Lesław 3 1.78 0.43