A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Świdnica

Świdnica
brak 0.85% 1.09% 1.34% 1.58% 1.83% 2.07% 2.31% 2.56% 2.80% 3.05%
danych 1.08% 1.33% 1.57% 1.82% 2.06% 2.30% 2.55% 2.79% 3.04% 3.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 021
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 047
Liczba ważnych kart:1 046
Frekwencja wyborcza:20.85%
Liczba głosów ważnych:1 005
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 1.99%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 13 65.00 1.29
ŁYCZYWEK Włodzimierz 0 0.00 0.00
BORZYM Justyna 4 20.00 0.40
DOBIES Tomasz Jarosław 0 0.00 0.00
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 0 0.00 0.00
CHMIELEWSKA Ewa Anna 1 5.00 0.10
LIPIEC Magdalena 0 0.00 0.00
SOBIEPAN Janusz 0 0.00 0.00
GRUCA Małgorzata Maria 1 5.00 0.10
ZELISKO Mirosław Marek 1 5.00 0.10