A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Zielona Góra

Zielona Góra
brak 0.85% 1.09% 1.34% 1.58% 1.83% 2.07% 2.31% 2.56% 2.80% 3.05%
danych 1.08% 1.33% 1.57% 1.82% 2.06% 2.30% 2.55% 2.79% 3.04% 3.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 012
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 564
Liczba ważnych kart:3 563
Frekwencja wyborcza:23.74%
Liczba głosów ważnych:3 487
% głosów ważnych:97.87%
Liczba głosów na listy komitetu:93
% 2.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 36 38.71 1.03
ŁYCZYWEK Włodzimierz 2 2.15 0.06
BORZYM Justyna 7 7.53 0.20
DOBIES Tomasz Jarosław 2 2.15 0.06
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 1 1.08 0.03
CHMIELEWSKA Ewa Anna 0 0.00 0.00
LIPIEC Magdalena 7 7.53 0.20
SOBIEPAN Janusz 0 0.00 0.00
GRUCA Małgorzata Maria 2 2.15 0.06
ZELISKO Mirosław Marek 36 38.71 1.03