A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Zielona Góra

Zielona Góra
brak 2.04% 2.45% 2.85% 3.26% 3.66% 4.07% 4.48% 4.88% 5.29% 5.69%
danych 2.44% 2.84% 3.25% 3.65% 4.06% 4.47% 4.87% 5.28% 5.68% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 012
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 564
Liczba ważnych kart:3 563
Frekwencja wyborcza:23.74%
Liczba głosów ważnych:3 487
% głosów ważnych:97.87%
Liczba głosów na listy komitetu:83
% 2.38%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 29 34.94 0.83
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 22 26.51 0.63
BACHALSKI Dariusz Jacek 3 3.61 0.09
MARKIEWICZ Dorota 4 4.82 0.11
SZOSTAŁO Wiktor 7 8.43 0.20
WOJTCZAK Kinga 10 12.05 0.29
SZURA Zbigniew Jan 1 1.20 0.03
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 2 2.41 0.06
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 3 3.61 0.09
KASZNIA Magdalena Anna 2 2.41 0.06