A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Szprotawa

Szprotawa
brak 1.36% 2.22% 3.09% 3.95% 4.81% 5.68% 6.54% 7.40% 8.26% 9.13%
danych 2.21% 3.08% 3.94% 4.80% 5.67% 6.53% 7.39% 8.25% 9.12% 9.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:17 212
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 587
Liczba ważnych kart:2 587
Frekwencja wyborcza:15.03%
Liczba głosów ważnych:2 479
% głosów ważnych:95.83%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 2.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 5 10.00 0.20
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 9 18.00 0.36
BACHALSKI Dariusz Jacek 11 22.00 0.44
MARKIEWICZ Dorota 2 4.00 0.08
SZOSTAŁO Wiktor 1 2.00 0.04
WOJTCZAK Kinga 3 6.00 0.12
SZURA Zbigniew Jan 11 22.00 0.44
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 3 6.00 0.12
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 2 4.00 0.08
KASZNIA Magdalena Anna 3 6.00 0.12