A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Paradyż

Paradyż
brak 0.00% 0.08% 0.17% 0.25% 0.34% 0.42% 0.50% 0.59% 0.67% 0.76%
danych 0.07% 0.16% 0.24% 0.33% 0.41% 0.49% 0.58% 0.66% 0.75% 0.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 567
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:998
Liczba ważnych kart:997
Frekwencja wyborcza:27.98%
Liczba głosów ważnych:964
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKI Aleksander 0 0.00 0.00
DYDYCZ Michał Karol 0 0.00 0.00
KOLBUSZ Paulina Diana 0 0.00 0.00
ROSZATYCKI Piotr Kamil 0 0.00 0.00
KAMIŃSKA Magdalena Maria 0 0.00 0.00
SZEWCZYK Kinga 0 0.00 0.00
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 0 0.00 0.00