A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Paradyż

Paradyż
brak 2.07% 3.46% 4.84% 6.23% 7.61% 9.00% 10.38% 11.77% 13.15% 14.54%
danych 3.45% 4.83% 6.22% 7.60% 8.99% 10.37% 11.76% 13.14% 14.53% 15.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 567
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:998
Liczba ważnych kart:997
Frekwencja wyborcza:27.98%
Liczba głosów ważnych:964
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 2.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 17 85.00 1.76
SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 0 0.00 0.00
MALARECKI Krzysztof Bogusław 1 5.00 0.10
RYL Dorota Helena 0 0.00 0.00
GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 0 0.00 0.00
RABIEGA Anna Barbara 1 5.00 0.10
ZATORSKI Jacek Andrzej 0 0.00 0.00
PIETRZAK Teresa Wiesława 0 0.00 0.00
ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 0 0.00 0.00
BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 1 5.00 0.10