A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Gmina Żarnów

Żarnów
brak 0.00% 0.03% 0.07% 0.10% 0.14% 0.17% 0.20% 0.24% 0.27% 0.31%
danych 0.02% 0.06% 0.09% 0.13% 0.16% 0.19% 0.23% 0.26% 0.30% 0.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 067
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 149
Liczba ważnych kart:1 149
Frekwencja wyborcza:22.68%
Liczba głosów ważnych:1 115
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 0 0.00 0.00
SOBCZYK Michał 0 0.00 0.00
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 0 0.00 0.00
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 0 0.00 0.00
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 0 0.00 0.00
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 0 0.00 0.00
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 0 0.00 0.00
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 0 0.00 0.00
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 0 0.00 0.00