A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 0.00% 0.03% 0.07% 0.10% 0.14% 0.17% 0.20% 0.24% 0.27% 0.31%
danych 0.02% 0.06% 0.09% 0.13% 0.16% 0.19% 0.23% 0.26% 0.30% 0.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 0.10%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  0.00
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  0.11
Mniszków 3 745  723  723  693  0.00
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  0.14
Paradyż 3 567  998  997  964  0.00
Poświętne 2 773  608  608  592  0.34
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  0.07
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  0.00
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  14  0.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 7 50.00 0.05
SOBCZYK Michał 4 28.57 0.03
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 0 0.00 0.00
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 0 0.00 0.00
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 1 7.14 0.01
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 0 0.00 0.00
HERBRICH Ryszard Walenty 1 7.14 0.01
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 0 0.00 0.00
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 0 0.00 0.00
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 1 7.14 0.01