A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Szadek

Szadek
brak 1.27% 1.49% 1.70% 1.92% 2.14% 2.36% 2.57% 2.79% 3.01% 3.22%
danych 1.48% 1.69% 1.91% 2.13% 2.35% 2.56% 2.78% 3.00% 3.21% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 071
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 006
Liczba ważnych kart:1 006
Frekwencja wyborcza:16.57%
Liczba głosów ważnych:961
% głosów ważnych:95.53%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 1.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GODSON John Abraham 11 57.89 1.14
NOWAK Małgorzata Eugenia 2 10.53 0.21
WARZECHA Jarosław Jerzy 1 5.26 0.10
WALCZAK Joanna Izabela 0 0.00 0.00
ARKUSZ Radosław Michał 3 15.79 0.31
BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 1 5.26 0.10
BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 0 0.00 0.00
STEFANEK Mirosław Wojciech 1 5.26 0.10
KUPIS-URBANIAK Mirosława 0 0.00 0.00
GAWRON Jakub Mateusz 0 0.00 0.00