A  A+ A+

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

Igołomia-Wawrzeńczyce
brak 13.84% 15.68% 17.53% 19.37% 21.22% 23.06% 24.90% 26.75% 28.59% 30.44%
danych 15.67% 17.52% 19.36% 21.21% 23.05% 24.89% 26.74% 28.58% 30.43% 32.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:854
Liczba ważnych kart:854
Frekwencja wyborcza:13.84%
Liczba głosów ważnych:819
% głosów ważnych:95.90%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  84  10.26
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.49
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  14  1.71
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  33  4.03
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  233  28.45
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  19  2.32
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  54  6.59
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  51  6.23
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  186  22.71
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  141  17.22
  Komitety razem 819  100