A  A+ A+

Powiat krakowski 

krakowski
brak 13.84% 15.68% 17.53% 19.37% 21.22% 23.06% 24.90% 26.75% 28.59% 30.44%
danych 15.67% 17.52% 19.36% 21.21% 23.05% 24.89% 26.74% 28.58% 30.43% 32.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:208 684
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:50 499
Liczba ważnych kart:50 469
Frekwencja wyborcza:24.20%
Liczba głosów ważnych:48 780
% głosów ważnych:96.65%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  1 433  2.94
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 191  4.49
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  223  0.46
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  4 588  9.41
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  12 897  26.44
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  3 899  7.99
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 686  5.51
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  16 394  33.61
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  3 927  8.05
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  542  1.11
  Komitety razem 48 780  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Czernichów 10 999  2 243  2 242  20.38  2 154  96.07
Igołomia-Wawrzeńczyce 6 172  854  854  13.84  819  95.90
Iwanowice 6 917  1 430  1 429  20.66  1 368  95.73
Jerzmanowice-Przeginia 8 623  1 757  1 757  20.38  1 676  95.39
Kocmyrzów-Luborzyca 11 244  2 180  2 180  19.39  2 091  95.92
Krzeszowice 26 322  6 219  6 215  23.61  6 004  96.60
Liszki 12 888  2 987  2 987  23.18  2 899  97.05
Michałowice 7 238  1 866  1 866  25.78  1 814  97.21
Mogilany 9 959  2 901  2 896  29.08  2 804  96.82
Skała 8 073  1 784  1 782  22.07  1 707  95.79
Skawina 33 798  7 986  7 981  23.61  7 741  96.99
Słomniki 11 001  2 239  2 235  20.32  2 128  95.21
Sułoszowa 4 630  911  911  19.68  871  95.61
Świątniki Górne 7 566  1 823  1 822  24.08  1 781  97.75
Wielka Wieś 8 405  2 279  2 278  27.10  2 215  97.23
Zabierzów 19 960  6 234  6 228  31.20  6 018  96.63
Zielonki 14 889  4 806  4 806  32.28  4 690  97.59
Powiat ogółem 208 684  50 499  50 469  24.18  48 780  96.65