A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat krakowski 

krakowski
brak 4.94% 5.58% 6.23% 6.87% 7.51% 8.16% 8.80% 9.44% 10.08% 10.73%
danych 5.57% 6.22% 6.86% 7.50% 8.15% 8.79% 9.43% 10.07% 10.72% 11.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:208 684
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:50 499
Liczba ważnych kart:50 469
Frekwencja wyborcza:24.20%
Liczba głosów ważnych:48 780
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:4 588
% 9.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernichów 10 999  2 243  2 242  2 154  245  11.37
Igołomia-Wawrzeńczyce 6 172  854  854  819  51  6.23
Iwanowice 6 917  1 430  1 429  1 368  137  10.01
Jerzmanowice-Przeginia 8 623  1 757  1 757  1 676  164  9.79
Kocmyrzów-Luborzyca 11 244  2 180  2 180  2 091  198  9.47
Krzeszowice 26 322  6 219  6 215  6 004  583  9.71
Liszki 12 888  2 987  2 987  2 899  262  9.04
Michałowice 7 238  1 866  1 866  1 814  185  10.20
Mogilany 9 959  2 901  2 896  2 804  257  9.17
Skała 8 073  1 784  1 782  1 707  143  8.38
Skawina 33 798  7 986  7 981  7 741  709  9.16
Słomniki 11 001  2 239  2 235  2 128  210  9.87
Sułoszowa 4 630  911  911  871  43  4.94
Świątniki Górne 7 566  1 823  1 822  1 781  186  10.44
Wielka Wieś 8 405  2 279  2 278  2 215  239  10.79
Zabierzów 19 960  6 234  6 228  6 018  576  9.57
Zielonki 14 889  4 806  4 806  4 690  400  8.53
Ogółem 208 684  50 499  50 469  48 780  4 588  9.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 1 921 41.87 3.94
BERKOWICZ Konrad Szczepan 1 569 34.20 3.22
LEWICKI Dawid Marian 124 2.70 0.25
JAMRO Szymon 91 1.98 0.19
SZTERLEJA Barbara Maria 75 1.63 0.15
CZARNEK Norbert Jerzy 90 1.96 0.18
BANDUŁA Magdalena Maria 155 3.38 0.32
RYŚ Anna Magdalena 162 3.53 0.33
SAWICKA Nina Anna 94 2.05 0.19
SZATAN Jarosław Kazimierz 307 6.69 0.63