A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat krakowski 

krakowski
brak 2.36% 2.81% 3.26% 3.71% 4.16% 4.61% 5.06% 5.51% 5.96% 6.41%
danych 2.80% 3.25% 3.70% 4.15% 4.60% 5.05% 5.50% 5.95% 6.40% 6.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:208 684
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:50 499
Liczba ważnych kart:50 469
Frekwencja wyborcza:24.20%
Liczba głosów ważnych:48 780
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:2 191
% 4.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernichów 10 999  2 243  2 242  2 154  89  4.13
Igołomia-Wawrzeńczyce 6 172  854  854  819  33  4.03
Iwanowice 6 917  1 430  1 429  1 368  65  4.75
Jerzmanowice-Przeginia 8 623  1 757  1 757  1 676  115  6.86
Kocmyrzów-Luborzyca 11 244  2 180  2 180  2 091  81  3.87
Krzeszowice 26 322  6 219  6 215  6 004  370  6.16
Liszki 12 888  2 987  2 987  2 899  79  2.73
Michałowice 7 238  1 866  1 866  1 814  73  4.02
Mogilany 9 959  2 901  2 896  2 804  97  3.46
Skała 8 073  1 784  1 782  1 707  67  3.93
Skawina 33 798  7 986  7 981  7 741  326  4.21
Słomniki 11 001  2 239  2 235  2 128  104  4.89
Sułoszowa 4 630  911  911  871  24  2.76
Świątniki Górne 7 566  1 823  1 822  1 781  42  2.36
Wielka Wieś 8 405  2 279  2 278  2 215  88  3.97
Zabierzów 19 960  6 234  6 228  6 018  291  4.84
Zielonki 14 889  4 806  4 806  4 690  247  5.27
Ogółem 208 684  50 499  50 469  48 780  2 191  4.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SENYSZYN Joanna 1 382 63.08 2.83
SZEJNA Andrzej Jan 98 4.47 0.20
ŻURAWSKI Maciej Stanisław 244 11.14 0.50
JASKIERNIA Jerzy Andrzej 165 7.53 0.34
PIETRZYK Sławomir Jan 49 2.24 0.10
ROMANOWSKA Irena Anna 41 1.87 0.08
BERNAT Franciszek Jan 14 0.64 0.03
ORKISZ Jan 83 3.79 0.17
BARTEL Barbara 45 2.05 0.09
BIESIADA Dominika Anna 70 3.19 0.14