A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat krakowski 

krakowski
brak 0.68% 0.82% 0.95% 1.09% 1.22% 1.36% 1.49% 1.63% 1.76% 1.90%
danych 0.81% 0.94% 1.08% 1.21% 1.35% 1.48% 1.62% 1.75% 1.89% 2.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:208 684
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:50 499
Liczba ważnych kart:50 469
Frekwencja wyborcza:24.20%
Liczba głosów ważnych:48 780
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:542
% 1.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernichów 10 999  2 243  2 242  2 154  29  1.35
Igołomia-Wawrzeńczyce 6 172  854  854  819  14  1.71
Iwanowice 6 917  1 430  1 429  1 368  22  1.61
Jerzmanowice-Przeginia 8 623  1 757  1 757  1 676  34  2.03
Kocmyrzów-Luborzyca 11 244  2 180  2 180  2 091  34  1.63
Krzeszowice 26 322  6 219  6 215  6 004  70  1.17
Liszki 12 888  2 987  2 987  2 899  45  1.55
Michałowice 7 238  1 866  1 866  1 814  16  0.88
Mogilany 9 959  2 901  2 896  2 804  21  0.75
Skała 8 073  1 784  1 782  1 707  12  0.70
Skawina 33 798  7 986  7 981  7 741  86  1.11
Słomniki 11 001  2 239  2 235  2 128  27  1.27
Sułoszowa 4 630  911  911  871  0.80
Świątniki Górne 7 566  1 823  1 822  1 781  16  0.90
Wielka Wieś 8 405  2 279  2 278  2 215  20  0.90
Zabierzów 19 960  6 234  6 228  6 018  41  0.68
Zielonki 14 889  4 806  4 806  4 690  48  1.02
Ogółem 208 684  50 499  50 469  48 780  542  1.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 368 67.90 0.75
KLUSKA Łukasz Dominik 54 9.96 0.11
KENIG Jerzy 11 2.03 0.02
KASIŃSKI Szymon Witold 26 4.80 0.05
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 12 2.21 0.02
PROCHOWNIK Marlena Anna 12 2.21 0.02
DOBROWOLSKI Witold Jan 9 1.66 0.02
JEDYNAK Małgorzata 22 4.06 0.05
DĘBEK Monika Anna 13 2.40 0.03
KOBYLAS Krzysztof Piotr 15 2.77 0.03