A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat krakowski 

krakowski
brak 5.55% 6.11% 6.67% 7.22% 7.78% 8.34% 8.90% 9.46% 10.01% 10.57%
danych 6.10% 6.66% 7.21% 7.77% 8.33% 8.89% 9.45% 10.00% 10.56% 11.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:208 684
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:50 499
Liczba ważnych kart:50 469
Frekwencja wyborcza:24.20%
Liczba głosów ważnych:48 780
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:3 899
% 7.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernichów 10 999  2 243  2 242  2 154  188  8.73
Igołomia-Wawrzeńczyce 6 172  854  854  819  54  6.59
Iwanowice 6 917  1 430  1 429  1 368  89  6.51
Jerzmanowice-Przeginia 8 623  1 757  1 757  1 676  115  6.86
Kocmyrzów-Luborzyca 11 244  2 180  2 180  2 091  116  5.55
Krzeszowice 26 322  6 219  6 215  6 004  550  9.16
Liszki 12 888  2 987  2 987  2 899  264  9.11
Michałowice 7 238  1 866  1 866  1 814  133  7.33
Mogilany 9 959  2 901  2 896  2 804  312  11.13
Skała 8 073  1 784  1 782  1 707  180  10.54
Skawina 33 798  7 986  7 981  7 741  499  6.45
Słomniki 11 001  2 239  2 235  2 128  123  5.78
Sułoszowa 4 630  911  911  871  58  6.66
Świątniki Górne 7 566  1 823  1 822  1 781  145  8.14
Wielka Wieś 8 405  2 279  2 278  2 215  158  7.13
Zabierzów 19 960  6 234  6 228  6 018  503  8.36
Zielonki 14 889  4 806  4 806  4 690  412  8.78
Ogółem 208 684  50 499  50 469  48 780  3 899  7.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 3 304 84.74 6.77
BIELAN Adam Jerzy 199 5.10 0.41
PUCHAŁA Jan 34 0.87 0.07
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 138 3.54 0.28
CIEŚLAK Michał 15 0.38 0.03
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 35 0.90 0.07
AUGUSTYN Paweł Piotr 13 0.33 0.03
JÓŹWIK Anna Irena 11 0.28 0.02
SADKIEWICZ Łukasz 32 0.82 0.07
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 118 3.03 0.24