A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat krakowski 

krakowski
brak 6.10% 6.80% 7.49% 8.19% 8.89% 9.59% 10.28% 10.98% 11.68% 12.37%
danych 6.79% 7.48% 8.18% 8.88% 9.58% 10.27% 10.97% 11.67% 12.36% 13.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:208 684
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:50 499
Liczba ważnych kart:50 469
Frekwencja wyborcza:24.20%
Liczba głosów ważnych:48 780
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:3 927
% 8.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernichów 10 999  2 243  2 242  2 154  211  9.80
Igołomia-Wawrzeńczyce 6 172  854  854  819  84  10.26
Iwanowice 6 917  1 430  1 429  1 368  157  11.48
Jerzmanowice-Przeginia 8 623  1 757  1 757  1 676  219  13.07
Kocmyrzów-Luborzyca 11 244  2 180  2 180  2 091  173  8.27
Krzeszowice 26 322  6 219  6 215  6 004  468  7.79
Liszki 12 888  2 987  2 987  2 899  238  8.21
Michałowice 7 238  1 866  1 866  1 814  116  6.39
Mogilany 9 959  2 901  2 896  2 804  193  6.88
Skała 8 073  1 784  1 782  1 707  115  6.74
Skawina 33 798  7 986  7 981  7 741  627  8.10
Słomniki 11 001  2 239  2 235  2 128  244  11.47
Sułoszowa 4 630  911  911  871  104  11.94
Świątniki Górne 7 566  1 823  1 822  1 781  129  7.24
Wielka Wieś 8 405  2 279  2 278  2 215  173  7.81
Zabierzów 19 960  6 234  6 228  6 018  367  6.10
Zielonki 14 889  4 806  4 806  4 690  309  6.59
Ogółem 208 684  50 499  50 469  48 780  3 927  8.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 3 596 91.57 7.37
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 47 1.20 0.10
MULARCZYK Arkadiusz 68 1.73 0.14
SIARKA Edward 43 1.09 0.09
MALEC Lucyna 38 0.97 0.08
KIJ Beata Elżbieta 28 0.71 0.06
GILARSKI Mirosław Jan 12 0.31 0.02
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 16 0.41 0.03
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 25 0.64 0.05
RAKOCZY Agnieszka Edyta 54 1.38 0.11