A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Łaskarzew

Łaskarzew
brak 1.25% 1.62% 1.99% 2.36% 2.73% 3.10% 3.47% 3.84% 4.21% 4.58%
danych 1.61% 1.98% 2.35% 2.72% 3.09% 3.46% 3.83% 4.20% 4.57% 4.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 293
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:767
Liczba ważnych kart:767
Frekwencja wyborcza:17.87%
Liczba głosów ważnych:735
% głosów ważnych:95.83%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 2.45%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 11 61.11 1.50
SUSZYŃSKA Krystyna 1 5.56 0.14
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 0 0.00 0.00
RYFIŃSKI Armand Kamil 1 5.56 0.14
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 1 5.56 0.14
SŁOMKOWSKA Aleksandra 4 22.22 0.54