A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Pilawa

Pilawa
brak 1.31% 1.52% 1.72% 1.93% 2.13% 2.34% 2.54% 2.75% 2.95% 3.16%
danych 1.51% 1.71% 1.92% 2.12% 2.33% 2.53% 2.74% 2.94% 3.15% 3.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 482
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 665
Liczba ważnych kart:1 665
Frekwencja wyborcza:19.63%
Liczba głosów ważnych:1 618
% głosów ważnych:97.18%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 2.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 22 52.38 1.36
CZARNECKI Norman Tomasz 3 7.14 0.19
PIÓRO Tomasz Grzegorz 1 2.38 0.06
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0 0.00 0.00
GŁOWACKI Piotr 4 9.52 0.25
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0 0.00 0.00
SMOSARSKA Dorota 3 7.14 0.19
KORZENIEWSKA Magdalena 4 9.52 0.25
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 2 4.76 0.12
CZYŻEWSKI Przemysław 3 7.14 0.19