A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Żelechów

Żelechów
brak 1.25% 1.62% 1.99% 2.36% 2.73% 3.10% 3.47% 3.84% 4.21% 4.58%
danych 1.61% 1.98% 2.35% 2.72% 3.09% 3.46% 3.83% 4.20% 4.57% 4.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 742
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 356
Liczba ważnych kart:1 355
Frekwencja wyborcza:20.11%
Liczba głosów ważnych:1 302
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 2.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 10 38.46 0.77
SUSZYŃSKA Krystyna 2 7.69 0.15
SAJAK Paweł Ireneusz 2 7.69 0.15
WAWER Iwona Kamila 2 7.69 0.15
RYFIŃSKI Armand Kamil 1 3.85 0.08
NIECKARZ Magdalena 2 7.69 0.15
MACIEJEC Piotr 3 11.54 0.23
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 0 0.00 0.00
SŁOMKOWSKA Aleksandra 4 15.38 0.31