A  A+ A+

Miasto Gostynin

Gostynin
brak 13.45% 14.12% 14.79% 15.46% 16.13% 16.80% 17.46% 18.13% 18.80% 19.47%
danych 14.11% 14.78% 15.45% 16.12% 16.79% 17.45% 18.12% 18.79% 19.46% 20.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 669
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 158
Liczba ważnych kart:3 155
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:3 030
% głosów ważnych:96.04%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  77  2.54
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  40  1.32
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  286  9.44
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 158  38.22
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  114  3.76
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  70  2.31
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  177  5.84
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  815  26.90
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  293  9.67
  Komitety razem 3 030  100