A  A+ A+

Powiat gostyniński 

gostyniński
brak 13.45% 14.12% 14.79% 15.46% 16.13% 16.80% 17.46% 18.13% 18.80% 19.47%
danych 14.11% 14.78% 15.45% 16.12% 16.79% 17.45% 18.12% 18.79% 19.46% 20.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 066
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 538
Liczba ważnych kart:6 535
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:6 261
% głosów ważnych:95.81%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  184  2.94
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  438  7.00
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  324  5.17
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 168  18.66
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  130  2.08
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 337  21.35
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 449  39.12
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  156  2.49
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  75  1.20
  Komitety razem 6 261  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Gostynin 15 669  3 158  3 155  20.14  3 030  96.04
Gostynin 9 867  1 327  1 327  13.45  1 252  94.35
Pacyna 3 160  481  481  15.22  457  95.01
Sanniki 5 196  854  854  16.44  826  96.72
Szczawin Kościelny 4 174  718  718  17.20  696  96.94
Powiat ogółem 38 066  6 538  6 535  17.17  6 261  95.81