A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat gostyniński 

gostyniński
brak 0.72% 1.02% 1.33% 1.63% 1.94% 2.24% 2.54% 2.85% 3.15% 3.46%
danych 1.01% 1.32% 1.62% 1.93% 2.23% 2.53% 2.84% 3.14% 3.45% 3.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 066
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 538
Liczba ważnych kart:6 535
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:6 261
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:184
% 2.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gostynin 15 669  3 158  3 155  3 030  114  3.76
Gostynin 9 867  1 327  1 327  1 252  40  3.19
Pacyna 3 160  481  481  457  1.97
Sanniki 5 196  854  854  826  16  1.94
Szczawin Kościelny 4 174  718  718  696  0.72
Ogółem 38 066  6 538  6 535  6 261  184  2.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 114 61.96 1.82
SUSZYŃSKA Krystyna 7 3.80 0.11
SAJAK Paweł Ireneusz 9 4.89 0.14
WAWER Iwona Kamila 11 5.98 0.18
RYFIŃSKI Armand Kamil 13 7.07 0.21
NIECKARZ Magdalena 3 1.63 0.05
MACIEJEC Piotr 2 1.09 0.03
GALASIEWICZ Katarzyna 4 2.17 0.06
WIECZOREK Grzegorz 3 1.63 0.05
SŁOMKOWSKA Aleksandra 18 9.78 0.29