A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat gostyniński 

gostyniński
brak 1.45% 1.54% 1.62% 1.71% 1.79% 1.88% 1.97% 2.05% 2.14% 2.22%
danych 1.53% 1.61% 1.70% 1.78% 1.87% 1.96% 2.04% 2.13% 2.21% 2.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 066
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 538
Liczba ważnych kart:6 535
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:6 261
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:130
% 2.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gostynin 15 669  3 158  3 155  3 030  70  2.31
Gostynin 9 867  1 327  1 327  1 252  28  2.24
Pacyna 3 160  481  481  457  1.75
Sanniki 5 196  854  854  826  12  1.45
Szczawin Kościelny 4 174  718  718  696  12  1.72
Ogółem 38 066  6 538  6 535  6 261  130  2.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 68 52.31 1.09
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 13 10.00 0.21
FLAKIEWICZ Marcin 16 12.31 0.26
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 1 0.77 0.02
BIEŃKOWSKI Krzysztof 11 8.46 0.18
BARAŃSKI Rafał Paweł 5 3.85 0.08
SZUMIATA Tadeusz 1 0.77 0.02
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 3 2.31 0.05
CIEŚLIK Grażyna Bożena 4 3.08 0.06
KUKIEŁKA Sylwia 8 6.15 0.13