A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat gostyniński 

gostyniński
brak 3.67% 3.89% 4.10% 4.32% 4.54% 4.76% 4.97% 5.19% 5.41% 5.62%
danych 3.88% 4.09% 4.31% 4.53% 4.75% 4.96% 5.18% 5.40% 5.61% 5.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 066
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 538
Liczba ważnych kart:6 535
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:6 261
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:324
% 5.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gostynin 15 669  3 158  3 155  3 030  177  5.84
Gostynin 9 867  1 327  1 327  1 252  46  3.67
Pacyna 3 160  481  481  457  25  5.47
Sanniki 5 196  854  854  826  38  4.60
Szczawin Kościelny 4 174  718  718  696  38  5.46
Ogółem 38 066  6 538  6 535  6 261  324  5.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZPANELEWSKI Krzysztof 172 53.09 2.75
ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 13 4.01 0.21
WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 8 2.47 0.13
MILEWSKI Andrzej 15 4.63 0.24
SOCHARSKA Hanna 3 0.93 0.05
REDUCH Izabela 3 0.93 0.05
CZAJKA Ewa Jadwiga 13 4.01 0.21
MALISZEWSKI Igor Piotr 6 1.85 0.10
KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 84 25.93 1.34
RAJCA Waldemar Jan 7 2.16 0.11