A  A+ A+

Gmina Pacyna

Pacyna
brak 13.45% 14.12% 14.79% 15.46% 16.13% 16.80% 17.46% 18.13% 18.80% 19.47%
danych 14.11% 14.78% 15.45% 16.12% 16.79% 17.45% 18.12% 18.79% 19.46% 20.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 160
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:481
Liczba ważnych kart:481
Frekwencja wyborcza:15.22%
Liczba głosów ważnych:457
% głosów ważnych:95.01%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1.31
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  1.09
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  21  4.60
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  223  48.80
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  1.97
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1.75
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  25  5.47
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  34  7.44
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  126  27.57
  Komitety razem 457  100