A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat gostyniński 

gostyniński
brak 0.86% 0.91% 0.95% 1.00% 1.04% 1.09% 1.14% 1.18% 1.23% 1.27%
danych 0.90% 0.94% 0.99% 1.03% 1.08% 1.13% 1.17% 1.22% 1.26% 1.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 066
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 538
Liczba ważnych kart:6 535
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:6 261
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:75
% 1.20%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gostynin 15 669  3 158  3 155  3 030  40  1.32
Gostynin 9 867  1 327  1 327  1 252  16  1.28
Pacyna 3 160  481  481  457  1.09
Sanniki 5 196  854  854  826  0.97
Szczawin Kościelny 4 174  718  718  696  0.86
Ogółem 38 066  6 538  6 535  6 261  75  1.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 25 33.33 0.40
CZARNECKI Norman Tomasz 17 22.67 0.27
PIÓRO Tomasz Grzegorz 7 9.33 0.11
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0 0.00 0.00
GŁOWACKI Piotr 7 9.33 0.11
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 2 2.67 0.03
SMOSARSKA Dorota 7 9.33 0.11
KORZENIEWSKA Magdalena 5 6.67 0.08
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 1 1.33 0.02
CZYŻEWSKI Przemysław 4 5.33 0.06