A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat gostyniński 

gostyniński
brak 35.35% 36.70% 38.04% 39.39% 40.73% 42.08% 43.42% 44.77% 46.11% 47.46%
danych 36.69% 38.03% 39.38% 40.72% 42.07% 43.41% 44.76% 46.10% 47.45% 48.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 066
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 538
Liczba ważnych kart:6 535
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:6 261
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:2 449
% 39.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gostynin 15 669  3 158  3 155  3 030  1 158  38.22
Gostynin 9 867  1 327  1 327  1 252  501  40.02
Pacyna 3 160  481  481  457  223  48.80
Sanniki 5 196  854  854  826  292  35.35
Szczawin Kościelny 4 174  718  718  696  275  39.51
Ogółem 38 066  6 538  6 535  6 261  2 449  39.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 1 175 47.98 18.77
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 452 18.46 7.22
WARGOCKA Teresa Anna 36 1.47 0.57
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 582 23.76 9.30
PIŁKA Marian 51 2.08 0.81
TCHÓRZEWSKI Karol 12 0.49 0.19
GÓRSKA Agnieszka Beata 54 2.20 0.86
CICHOLSKA Anna Ewa 24 0.98 0.38
PŁOCHA Grzegorz 20 0.82 0.32
OLĘDZKA Anna 43 1.76 0.69