A  A+ A+

Gmina Szczawin Kościelny

Szczawin Kościelny
brak 13.45% 14.12% 14.79% 15.46% 16.13% 16.80% 17.46% 18.13% 18.80% 19.47%
danych 14.11% 14.78% 15.45% 16.12% 16.79% 17.45% 18.12% 18.79% 19.46% 20.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:718
Liczba ważnych kart:718
Frekwencja wyborcza:17.20%
Liczba głosów ważnych:696
% głosów ważnych:96.94%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  18  2.59
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.86
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  30  4.31
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  275  39.51
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.72
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  12  1.72
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  38  5.46
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  58  8.33
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  254  36.49
  Komitety razem 696  100