A  A+ A+

Miasto Kozienice

Kozienice
brak 15.08% 15.65% 16.23% 16.80% 17.37% 17.95% 18.52% 19.09% 19.66% 20.24%
danych 15.64% 16.22% 16.79% 17.36% 17.94% 18.51% 19.08% 19.65% 20.23% 20.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:25 360
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 047
Liczba ważnych kart:5 045
Frekwencja wyborcza:19.90%
Liczba głosów ważnych:4 884
% głosów ważnych:96.81%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  154  3.15
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  76  1.56
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  359  7.35
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 206  45.17
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  148  3.03
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  146  2.99
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  374  7.66
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 149  23.53
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  272  5.57
  Komitety razem 4 884  100