A  A+ A+

Powiat kozienicki 

kozienicki
brak 15.08% 15.65% 16.23% 16.80% 17.37% 17.95% 18.52% 19.09% 19.66% 20.24%
danych 15.64% 16.22% 16.79% 17.36% 17.94% 18.51% 19.08% 19.65% 20.23% 20.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:51 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 560
Liczba ważnych kart:9 558
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:9 216
% głosów ważnych:96.42%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  256  2.78
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  579  6.28
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  721  7.82
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 810  19.64
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  244  2.65
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  875  9.49
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 223  45.82
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  340  3.69
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  168  1.82
  Komitety razem 9 216  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Garbatka-Letnisko 4 805  1 000  1 000  20.81  962  96.20
Głowaczów 6 151  1 067  1 067  17.35  1 027  96.25
Gniewoszów 3 323  501  501  15.08  473  94.41
Grabów nad Pilicą 3 162  537  537  16.98  516  96.09
Kozienice 25 360  5 047  5 045  19.89  4 884  96.81
Magnuszew 5 576  872  872  15.64  842  96.56
Sieciechów 3 337  536  536  16.06  512  95.52
Powiat ogółem 51 714  9 560  9 558  18.48  9 216  96.42