A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kozienicki 

kozienicki
brak 35.31% 37.11% 38.91% 40.70% 42.50% 44.30% 46.10% 47.90% 49.69% 51.49%
danych 37.10% 38.90% 40.69% 42.49% 44.29% 46.09% 47.89% 49.68% 51.48% 53.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:51 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 560
Liczba ważnych kart:9 558
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:9 216
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:4 223
% 45.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Garbatka-Letnisko 4 805  1 000  1 000  962  444  46.15
Głowaczów 6 151  1 067  1 067  1 027  513  49.95
Gniewoszów 3 323  501  501  473  167  35.31
Grabów nad Pilicą 3 162  537  537  516  275  53.29
Kozienice 25 360  5 047  5 045  4 884  2 206  45.17
Magnuszew 5 576  872  872  842  366  43.47
Sieciechów 3 337  536  536  512  252  49.22
Ogółem 51 714  9 560  9 558  9 216  4 223  45.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 556 13.17 6.03
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 715 16.93 7.76
WARGOCKA Teresa Anna 88 2.08 0.95
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 2 549 60.36 27.66
PIŁKA Marian 100 2.37 1.09
TCHÓRZEWSKI Karol 30 0.71 0.33
GÓRSKA Agnieszka Beata 76 1.80 0.82
CICHOLSKA Anna Ewa 38 0.90 0.41
PŁOCHA Grzegorz 19 0.45 0.21
OLĘDZKA Anna 52 1.23 0.56