A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kozienicki 

kozienicki
brak 4.46% 4.75% 5.04% 5.33% 5.62% 5.91% 6.19% 6.48% 6.77% 7.06%
danych 4.74% 5.03% 5.32% 5.61% 5.90% 6.18% 6.47% 6.76% 7.05% 7.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:51 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 560
Liczba ważnych kart:9 558
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:9 216
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:579
% 6.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Garbatka-Letnisko 4 805  1 000  1 000  962  56  5.82
Głowaczów 6 151  1 067  1 067  1 027  46  4.48
Gniewoszów 3 323  501  501  473  23  4.86
Grabów nad Pilicą 3 162  537  537  516  23  4.46
Kozienice 25 360  5 047  5 045  4 884  359  7.35
Magnuszew 5 576  872  872  842  45  5.34
Sieciechów 3 337  536  536  512  27  5.27
Ogółem 51 714  9 560  9 558  9 216  579  6.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 335 57.86 3.63
KOSESKI Adam Waldemar 42 7.25 0.46
IWANIAK Ilona 20 3.45 0.22
REJMER Leszek 60 10.36 0.65
MALINOWSKA Teresa 32 5.53 0.35
MIĄSKO Krzysztof 7 1.21 0.08
ANDRYCHOWSKI Janusz 8 1.38 0.09
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 42 7.25 0.46
MAKAREWICZ Błażej 16 2.76 0.17
STĄSIEK Zbigniew 17 2.94 0.18