A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kozienicki 

kozienicki
brak 1.48% 1.68% 1.87% 2.07% 2.26% 2.46% 2.65% 2.85% 3.04% 3.24%
danych 1.67% 1.86% 2.06% 2.25% 2.45% 2.64% 2.84% 3.03% 3.23% 3.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:51 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 560
Liczba ważnych kart:9 558
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:9 216
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:256
% 2.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Garbatka-Letnisko 4 805  1 000  1 000  962  33  3.43
Głowaczów 6 151  1 067  1 067  1 027  19  1.85
Gniewoszów 3 323  501  501  473  1.48
Grabów nad Pilicą 3 162  537  537  516  12  2.33
Kozienice 25 360  5 047  5 045  4 884  148  3.03
Magnuszew 5 576  872  872  842  22  2.61
Sieciechów 3 337  536  536  512  15  2.93
Ogółem 51 714  9 560  9 558  9 216  256  2.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 129 50.39 1.40
SUSZYŃSKA Krystyna 28 10.94 0.30
SAJAK Paweł Ireneusz 4 1.56 0.04
WAWER Iwona Kamila 19 7.42 0.21
RYFIŃSKI Armand Kamil 21 8.20 0.23
NIECKARZ Magdalena 7 2.73 0.08
MACIEJEC Piotr 4 1.56 0.04
GALASIEWICZ Katarzyna 1 0.39 0.01
WIECZOREK Grzegorz 10 3.91 0.11
SŁOMKOWSKA Aleksandra 33 12.89 0.36