A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kozienicki 

kozienicki
brak 1.55% 1.71% 1.86% 2.02% 2.18% 2.34% 2.49% 2.65% 2.81% 2.96%
danych 1.70% 1.85% 2.01% 2.17% 2.33% 2.48% 2.64% 2.80% 2.95% 3.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:51 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 560
Liczba ważnych kart:9 558
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:9 216
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:244
% 2.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Garbatka-Letnisko 4 805  1 000  1 000  962  30  3.12
Głowaczów 6 151  1 067  1 067  1 027  23  2.24
Gniewoszów 3 323  501  501  473  13  2.75
Grabów nad Pilicą 3 162  537  537  516  1.55
Kozienice 25 360  5 047  5 045  4 884  146  2.99
Magnuszew 5 576  872  872  842  14  1.66
Sieciechów 3 337  536  536  512  10  1.95
Ogółem 51 714  9 560  9 558  9 216  244  2.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 106 43.44 1.15
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 43 17.62 0.47
FLAKIEWICZ Marcin 10 4.10 0.11
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 7 2.87 0.08
BIEŃKOWSKI Krzysztof 9 3.69 0.10
BARAŃSKI Rafał Paweł 4 1.64 0.04
SZUMIATA Tadeusz 14 5.74 0.15
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 17 6.97 0.18
CIEŚLIK Grażyna Bożena 10 4.10 0.11
KUKIEŁKA Sylwia 24 9.84 0.26