A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kozienicki 

kozienicki
brak 0.83% 1.09% 1.34% 1.60% 1.85% 2.11% 2.36% 2.62% 2.87% 3.13%
danych 1.08% 1.33% 1.59% 1.84% 2.10% 2.35% 2.61% 2.86% 3.12% 3.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:51 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 560
Liczba ważnych kart:9 558
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:9 216
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:168
% 1.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Garbatka-Letnisko 4 805  1 000  1 000  962  21  2.18
Głowaczów 6 151  1 067  1 067  1 027  31  3.02
Gniewoszów 3 323  501  501  473  16  3.38
Grabów nad Pilicą 3 162  537  537  516  1.36
Kozienice 25 360  5 047  5 045  4 884  76  1.56
Magnuszew 5 576  872  872  842  0.83
Sieciechów 3 337  536  536  512  10  1.95
Ogółem 51 714  9 560  9 558  9 216  168  1.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 78 46.43 0.85
CZARNECKI Norman Tomasz 32 19.05 0.35
PIÓRO Tomasz Grzegorz 8 4.76 0.09
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 8 4.76 0.09
GŁOWACKI Piotr 15 8.93 0.16
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 3 1.79 0.03
SMOSARSKA Dorota 8 4.76 0.09
KORZENIEWSKA Magdalena 7 4.17 0.08
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 2 1.19 0.02
CZYŻEWSKI Przemysław 7 4.17 0.08