A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat kozienicki 

kozienicki
brak 9.51% 11.00% 12.49% 13.99% 15.48% 16.97% 18.46% 19.95% 21.45% 22.94%
danych 10.99% 12.48% 13.98% 15.47% 16.96% 18.45% 19.94% 21.44% 22.93% 24.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:51 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 560
Liczba ważnych kart:9 558
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:9 216
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:1 810
% 19.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Garbatka-Letnisko 4 805  1 000  1 000  962  235  24.43
Głowaczów 6 151  1 067  1 067  1 027  111  10.81
Gniewoszów 3 323  501  501  473  45  9.51
Grabów nad Pilicą 3 162  537  537  516  66  12.79
Kozienice 25 360  5 047  5 045  4 884  1 149  23.53
Magnuszew 5 576  872  872  842  125  14.85
Sieciechów 3 337  536  536  512  79  15.43
Ogółem 51 714  9 560  9 558  9 216  1 810  19.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 885 48.90 9.60
KOZŁOWSKI Jacek 637 35.19 6.91
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 68 3.76 0.74
ŁUCZYCKI Andrzej 48 2.65 0.52
BERENT Przemysław 18 0.99 0.20
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 13 0.72 0.14
KRZEMIŃSKI Adam 29 1.60 0.31
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 32 1.77 0.35
KORDECKI Marek 23 1.27 0.25
LANC Elżbieta 57 3.15 0.62