A  A+ A+

Miasto Lipsko

Lipsko
brak 12.90% 13.18% 13.46% 13.74% 14.02% 14.31% 14.59% 14.87% 15.15% 15.43%
danych 13.17% 13.45% 13.73% 14.01% 14.30% 14.58% 14.86% 15.14% 15.42% 15.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 530
Liczba ważnych kart:1 530
Frekwencja wyborcza:15.71%
Liczba głosów ważnych:1 490
% głosów ważnych:97.39%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  38  2.55
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  33  2.21
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  179  12.01
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  522  35.03
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  33  2.21
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  31  2.08
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  116  7.79
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  275  18.46
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  263  17.65
  Komitety razem 1 490  100