A  A+ A+

Powiat lipski 

lipski
brak 12.90% 13.18% 13.46% 13.74% 14.02% 14.31% 14.59% 14.87% 15.15% 15.43%
danych 13.17% 13.45% 13.73% 14.01% 14.30% 14.58% 14.86% 15.14% 15.42% 15.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 489
Liczba ważnych kart:4 489
Frekwencja wyborcza:15.01%
Liczba głosów ważnych:4 318
% głosów ważnych:96.19%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  91  2.11
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  453  10.49
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  342  7.92
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  576  13.34
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  98  2.27
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  944  21.86
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 610  37.29
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  109  2.52
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  95  2.20
  Komitety razem 4 318  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Chotcza 2 054  265  265  12.90  258  97.36
Ciepielów 4 731  697  697  14.73  653  93.69
Lipsko 9 736  1 530  1 530  15.71  1 490  97.39
Rzeczniów 3 798  572  572  15.06  539  94.23
Sienno 5 093  767  767  15.06  741  96.61
Solec nad Wisłą 4 490  658  658  14.65  637  96.81
Powiat ogółem 29 902  4 489  4 489  15.01  4 318  96.19