A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat lipski 

lipski
brak 1.26% 1.50% 1.74% 1.99% 2.23% 2.47% 2.71% 2.95% 3.20% 3.44%
danych 1.49% 1.73% 1.98% 2.22% 2.46% 2.70% 2.94% 3.19% 3.43% 3.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 489
Liczba ważnych kart:4 489
Frekwencja wyborcza:15.01%
Liczba głosów ważnych:4 318
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:95
% 2.20%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chotcza 2 054  265  265  258  2.71
Ciepielów 4 731  697  697  653  24  3.68
Lipsko 9 736  1 530  1 530  1 490  33  2.21
Rzeczniów 3 798  572  572  539  10  1.86
Sienno 5 093  767  767  741  13  1.75
Solec nad Wisłą 4 490  658  658  637  1.26
Ogółem 29 902  4 489  4 489  4 318  95  2.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 34 35.79 0.79
CZARNECKI Norman Tomasz 31 32.63 0.72
PIÓRO Tomasz Grzegorz 3 3.16 0.07
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 3 3.16 0.07
GŁOWACKI Piotr 4 4.21 0.09
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 4 4.21 0.09
SMOSARSKA Dorota 4 4.21 0.09
KORZENIEWSKA Magdalena 0 0.00 0.00
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 5 5.26 0.12
CZYŻEWSKI Przemysław 7 7.37 0.16