A  A+ A+

Gmina Solec nad Wisłą

Solec nad Wisłą
brak 12.90% 13.18% 13.46% 13.74% 14.02% 14.31% 14.59% 14.87% 15.15% 15.43%
danych 13.17% 13.45% 13.73% 14.01% 14.30% 14.58% 14.86% 15.14% 15.42% 15.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 490
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:658
Liczba ważnych kart:658
Frekwencja wyborcza:14.65%
Liczba głosów ważnych:637
% głosów ważnych:96.81%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  12  1.88
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  1.26
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  113  17.74
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  177  27.79
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  21  3.30
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  14  2.20
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  50  7.85
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  93  14.60
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  149  23.39
  Komitety razem 637  100