A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat lipski 

lipski
brak 5.04% 6.31% 7.58% 8.85% 10.12% 11.39% 12.66% 13.93% 15.20% 16.47%
danych 6.30% 7.57% 8.84% 10.11% 11.38% 12.65% 13.92% 15.19% 16.46% 17.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 489
Liczba ważnych kart:4 489
Frekwencja wyborcza:15.01%
Liczba głosów ważnych:4 318
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:453
% 10.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chotcza 2 054  265  265  258  13  5.04
Ciepielów 4 731  697  697  653  60  9.19
Lipsko 9 736  1 530  1 530  1 490  179  12.01
Rzeczniów 3 798  572  572  539  35  6.49
Sienno 5 093  767  767  741  53  7.15
Solec nad Wisłą 4 490  658  658  637  113  17.74
Ogółem 29 902  4 489  4 489  4 318  453  10.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 205 45.25 4.75
KOSESKI Adam Waldemar 35 7.73 0.81
IWANIAK Ilona 21 4.64 0.49
REJMER Leszek 72 15.89 1.67
MALINOWSKA Teresa 21 4.64 0.49
MIĄSKO Krzysztof 5 1.10 0.12
ANDRYCHOWSKI Janusz 1 0.22 0.02
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 84 18.54 1.95
MAKAREWICZ Błażej 2 0.44 0.05
STĄSIEK Zbigniew 7 1.55 0.16