A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat lipski 

lipski
brak 1.16% 1.40% 1.63% 1.87% 2.10% 2.34% 2.58% 2.81% 3.05% 3.28%
danych 1.39% 1.62% 1.86% 2.09% 2.33% 2.57% 2.80% 3.04% 3.27% 3.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 489
Liczba ważnych kart:4 489
Frekwencja wyborcza:15.01%
Liczba głosów ważnych:4 318
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:98
% 2.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chotcza 2 054  265  265  258  1.16
Ciepielów 4 731  697  697  653  23  3.52
Lipsko 9 736  1 530  1 530  1 490  31  2.08
Rzeczniów 3 798  572  572  539  10  1.86
Sienno 5 093  767  767  741  17  2.29
Solec nad Wisłą 4 490  658  658  637  14  2.20
Ogółem 29 902  4 489  4 489  4 318  98  2.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 27 27.55 0.63
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 35 35.71 0.81
FLAKIEWICZ Marcin 2 2.04 0.05
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 0 0.00 0.00
BIEŃKOWSKI Krzysztof 9 9.18 0.21
BARAŃSKI Rafał Paweł 3 3.06 0.07
SZUMIATA Tadeusz 7 7.14 0.16
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 5 5.10 0.12
CIEŚLIK Grażyna Bożena 4 4.08 0.09
KUKIEŁKA Sylwia 6 6.12 0.14