A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat lipski 

lipski
brak 27.79% 29.48% 31.17% 32.87% 34.56% 36.25% 37.94% 39.63% 41.33% 43.02%
danych 29.47% 31.16% 32.86% 34.55% 36.24% 37.93% 39.62% 41.32% 43.01% 44.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 489
Liczba ważnych kart:4 489
Frekwencja wyborcza:15.01%
Liczba głosów ważnych:4 318
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:1 610
% 37.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chotcza 2 054  265  265  258  100  38.76
Ciepielów 4 731  697  697  653  244  37.37
Lipsko 9 736  1 530  1 530  1 490  522  35.03
Rzeczniów 3 798  572  572  539  241  44.71
Sienno 5 093  767  767  741  326  43.99
Solec nad Wisłą 4 490  658  658  637  177  27.79
Ogółem 29 902  4 489  4 489  4 318  1 610  37.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 97 6.02 2.25
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 175 10.87 4.05
WARGOCKA Teresa Anna 12 0.75 0.28
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 1 235 76.71 28.60
PIŁKA Marian 29 1.80 0.67
TCHÓRZEWSKI Karol 5 0.31 0.12
GÓRSKA Agnieszka Beata 24 1.49 0.56
CICHOLSKA Anna Ewa 5 0.31 0.12
PŁOCHA Grzegorz 8 0.50 0.19
OLĘDZKA Anna 20 1.24 0.46