A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat lipski 

lipski
brak 0.39% 0.68% 0.97% 1.26% 1.55% 1.85% 2.14% 2.43% 2.72% 3.01%
danych 0.67% 0.96% 1.25% 1.54% 1.84% 2.13% 2.42% 2.71% 3.00% 3.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 489
Liczba ważnych kart:4 489
Frekwencja wyborcza:15.01%
Liczba głosów ważnych:4 318
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:91
% 2.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chotcza 2 054  265  265  258  0.39
Ciepielów 4 731  697  697  653  14  2.14
Lipsko 9 736  1 530  1 530  1 490  33  2.21
Rzeczniów 3 798  572  572  539  1.30
Sienno 5 093  767  767  741  15  2.02
Solec nad Wisłą 4 490  658  658  637  21  3.30
Ogółem 29 902  4 489  4 489  4 318  91  2.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 44 48.35 1.02
SUSZYŃSKA Krystyna 13 14.29 0.30
SAJAK Paweł Ireneusz 2 2.20 0.05
WAWER Iwona Kamila 1 1.10 0.02
RYFIŃSKI Armand Kamil 12 13.19 0.28
NIECKARZ Magdalena 3 3.30 0.07
MACIEJEC Piotr 2 2.20 0.05
GALASIEWICZ Katarzyna 2 2.20 0.05
WIECZOREK Grzegorz 5 5.49 0.12
SŁOMKOWSKA Aleksandra 7 7.69 0.16