A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Rzeczniów

Rzeczniów
brak 0.39% 0.68% 0.97% 1.26% 1.55% 1.85% 2.14% 2.43% 2.72% 3.01%
danych 0.67% 0.96% 1.25% 1.54% 1.84% 2.13% 2.42% 2.71% 3.00% 3.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 798
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:572
Liczba ważnych kart:572
Frekwencja wyborcza:15.06%
Liczba głosów ważnych:539
% głosów ważnych:94.23%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 1.30%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 2 28.57 0.37
SUSZYŃSKA Krystyna 0 0.00 0.00
SAJAK Paweł Ireneusz 1 14.29 0.19
WAWER Iwona Kamila 0 0.00 0.00
RYFIŃSKI Armand Kamil 1 14.29 0.19
NIECKARZ Magdalena 1 14.29 0.19
MACIEJEC Piotr 1 14.29 0.19
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 0 0.00 0.00
SŁOMKOWSKA Aleksandra 1 14.29 0.19