A  A+ A+

Miasto Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 103
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 574
Liczba ważnych kart:1 573
Frekwencja wyborcza:19.42%
Liczba głosów ważnych:1 535
% głosów ważnych:97.58%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne