A  A+ A+

Powiat makowski 

makowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 592
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 916
Liczba ważnych kart:6 914
Frekwencja wyborcza:18.40%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Maków Mazowiecki 8 103  1 574  1 573  1 535  0.00
Czerwonka 2 185  413  413  393  0.00
Karniewo 4 230  669  669  643  0.00
Krasnosielc 5 280  868  867  832  0.00
Młynarze 1 407  318  318  299  0.00
Płoniawy-Bramura 4 645  788  788  754  0.00
Różan 3 696  730  730  700  0.00
Rzewnie 2 219  424  424  414  0.00
Sypniewo 2 829  547  547  531  0.00
Szelków 2 998  585  585  561  0.00
Ogółem 37 592  6 916  6 914  6 662  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne