A  A+ A+

Gmina Krasnosielc

Krasnosielc
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:868
Liczba ważnych kart:867
Frekwencja wyborcza:16.44%
Liczba głosów ważnych:832
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne